Lymská borelióza

Autor: MUDr.Peter Bandura, PhD., Altemeda- Centrum alternatívnej medicíny

Lymská borelióza alebo Lymská choroba je multisystémové infekčné ochorenie vyvolané  baktériami Borrelia burgdorferi zo skupiny spirochét. Môže napadnúť ktorýkoľvek orgán, rovnako ako nervový systém, kĺby a tkanivá. Ochorenie sa vyskytuje u ľudí , cicavcov a u vtákov. Prenášačom je hlavne kliešť z rodu Ixodes a tiež vo veľmi vzácnych  prípadoch aj komáre alebo ovady. Pojem "lymská borelióza" vychádza z názvov miest Lyme a Old Lyme v štáte Connecticut v USA, kde bol syndróm prvýkrát popísaný v roku 1975 a z názvu borélia, ktorý označuje pôvodcu ochorenia.

Patogén Borrelia burgdorferi bol pomenovaný po francúzskom bakteriológoví Amédéee Borrelovi a po svojom objaviteľovi Švajčiarovi Willy Burgdorferovi, ktorý v roku 1982 objavil doposiaľ neznámy patogén spôsobujúci ochorenie prenášané kliešťami.

Výskyt

V Nemecku je zistených 50 000 – 120 000  akútnej boreliózy ročne, v Bajerskom lese ja každý piaty kliešť infikovaný. Ročne sa zistí  v Nemecku 200- 500 nových prípadov kliešťovej encefalitídy. Na Slovensku bol zistený zvýšený titer protilátok proti boréliam u 25%  vyšetrených pacientov (Zakutna a kol., UPJŠ Košice, Konferencia SAVEZ 2013).

Príznaky boreliózy

Symptomatológia lymskej boreliózy je neobyčajne zložitá. Veľa ťažkostí spôsobených boreliózou sa  môže  prejavovať aj pod inými  klinickými obrazmi. Z týchto dôvodov  je diagnostika  obtiažna.

Lymská borelióza je rozdelená do troch štádií. Je dôležité mať na pamäti, že  atypické priebehy sa vyskytujú veľmi často. Môže trvať týždne, mesiace a vo výnimočných prípadoch aj roky kým sa choroba prejaví. Medzi jednotlivými štádiami choroby môže byť pacient niekoľko týždňov úplne bez ťažkostí.

Tri štádia boreliózy

I. štádium

Erythema migrans chronicum, alebo Erythema migrans- putujúca vyrážka, možno označiť ako charakteristický hlavný príznak I. štádia ochorenia. Za niekoľko dní až 10 týždňov po prisatí kliešťa sa vytvorí okolo miesta uštipnutia kožná  vyrážka. Vyrážka sa šíri postupne v kruhu  a môže  sa tiež objaviť na rôznych častiach tela, pre čo sa nazýva Erytema migrans alebo putujúca vyrážka. Následne začervenanie bledne od stredu smerom von tak, že je najprv viditeľné  v tvare kotúča a neskôr ako prsteň. Erythema migrans sa vyvíja iba asi u 50 percent ochorení boreliózy, ale je to istá známka infekcie Borrelia. Ďalšie príznaky 1. štádia sú, okrem iného:

• horúčka

• myalgia (bolesť svalov)

• bolesť hlavy

• opuch lymfatických uzlín

• silné  potenie

• vyčerpanie

• problémy s koncentráciou

• závraty

• "Letná chrípka".

 II. štádium

V druhom štádiu sa môžu objaviť závažné orgánové príznaky niekoľko  týždňov až mesiacov po prisatí  kliešťa. Zápalové procesy v periférnych nervoch (neuritídy)  sú príčinou pseudoradikulárnych syndrómov s často neznesiteľnými bolesťami. Neurologické deficity a silné bolesti môžu vyzerať ako poruchy medzistavcovej platničky. Pacienti pociťujú bolesti najmä v noci. Bolesť sa zhoršuje pod tlakom. Bežné lieky proti bolesti a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) sú málo účinné. Veľmi často sa stáva, že sa vyskytujú zmyslové a neurologické poruchy. Neurologické poruchy môže byť občas zamieňané so syndrómom karpálneho tunela. Pacienti v minulosti boli operovaní na základe takejto nesprávne stanovenej diagnóza. Úplná motorická porucha  sa vyskytuje  pomerne zriedka.  Občas dôjde k poškodeniu hlavových nervov, čo vedie často k ochrnutiu lícneho nervu (Nervus facialis), tzv periférnej paréze tváre. Často sa môžu objaviť aj nasledujúce príznaky:

• Bolesti hlavy vyžarujúce z tyla 

• Náhle závraty

• Poruchy zraku

• Zvýšený kľudový tep. Mnoho pacientov sa zabudí na bušenie srdca.

Akútna Lymská karditída môže viesť k srdcovej nedostatočnosti s rozšírením srdca.

Typický ale pomerne zriedkavý kožný prejav 2. štádia je Lymphadenosis Benigna cutis Bäfverstedt alebo tzv. boréliový lymfocytóm. Prejavuje sa ako svetločervený  modrastý nádor  zvyčajne na ušných lalôčikoch, bradavke alebo miešku.

III. štádium

Príznaky posledného štádia sa môžu prejaviť mesiace až roky po prisatí kliešťa. Typické príznaky sú nasledovné:

• zápaly kĺbov (Lymská artritída - preskakuje z kĺbu na kĺb)

• myozitída (zápal svalov)

• bolesť kostí

• fibromyalgia

• Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer (ACA)

• encephalomyelitída

Chronická atrofická akrodermatitída (ACA)  sa prejavuje "mäkkou", opuchnutou, fialovou  kožou najmä na rukách a nohách. Extenzorová časť kĺbov je obzvlášť postihnutá. Koža postupne atrofuje. Stáva sa tenkou ako hodvábny papier a vyzerá stále viac transparentne.

Chronická encefalomyelitída je relatívne vzácny neskorý následok choroby. V neskorej fáze môže napodobniť klinický obraz  mŕtvice, kedy dôjde k cievnemu uzáveru.  Iba dôkaz príslušných protilátok v mozgovomiechovej tekutine môže preukázať, že príčinou týchto cievnych uzáverov je Borréliova infekcia. Angiogram nevykazuje žiadne rozdiely.

Spôsob prenosu infekcie Borrelie

Borrelia burgdorferi je takmer vždy prenášaná prisatím kliešťa. Podobne ako všetok hmyz, kliešte nasledujú  latku, ktorá ich priťahuje k svojmu cieľu. Najdôležitejšiou látkou pre kliešte je kyselina maslová ako produkt rozkladu ľudského potu. Borrelia je primárne prenášaná  kliešťom (Ixodes ricinus) v Európe, Ixodes dammini a Ixodes pacificus v Amerike a Ixodes persulcatus na východe Ázie. Vzhľadom k tomu, že baktérie sa vyskytujú v strednom čreve kliešťa, patogén nie je okamžite vylúčený v čase prisatia  kliešťa, ako je tomu u kliešťovej encefalitídy. Za normálnych okolností, Borrelia burgdorferi prechádza do ľudského tela najskôr približne za 12 až 24 hodín po uhryznutí kliešťom. Ak si všimnete prisatého  kliešťa na tele skôr než táto doba uplynie, infekcia je pomerne nepravdepodobná. Kliešťa je potrebné správnym spôsobom odstrániť tak rýchlo, ako je to možné. Je dôležité  zabrániť preniknutiu črevného obsahu kliešťa cez punkčný kanál. Za žiadnych okolností by sa kliešť po odstránení nemal zahodiť, ale mal by byť vyšetrený na prítomnosť Borrelia burgdorferi (odoslať kliešťa do laboratória spolu s krvnou vzorkou  pacienta). Hoci iné prenosové cesty sú vzácne predsa sa vyskytujú. Borrelia burgdorferi  môže byť prenesená poštípatím muchou hlavne v okolí pastvín. Bol popísaný prenos Lymskej boreliózy komármi, ovadmi a blchami. Rovnako sa považuje možný prenos aj po bodnutí osou. Ak pacient spozoruje  "Putujúcu vyrážku" po takomto bodnutí, mal by vyhľadať lekára.

Aké sú možnosti ochrany?

• V ideálnom prípade, nosiť svieže, svetlo sfarbené oblečenie

• Dlhé nohavice

• Dlhé ponožky - v lesných oblastiach vytiahnuť hore cez nohavice

• Dlhé rukávy

Ihneď po návrate z prírody je potrebné zmeniť aj svoje oblečenie a preskúmať svoje telo.

 Diagnostika a liečba boreliózy

Diagnnostika a liečba Lymskej choroby je charakterizovaná mnohými ťažkosťami, ktoré môžu viesť k chybnej diagnóze a to ako z hľadiska falošne pozitívnej, rovnako ako falošne negatívnej.

Laboratórna diagnostika tohto ochorenia je založené predovšetkým na nepriamych sérologických testoch  ako je ELISA, EIA a Imunoblotu (alebo Western Blot). Tieto testy, však môžu určiť iba protilátky, ktoré sa tvoria v dôsledku styku medzi hostiteľom a patogénom. To je tiež dôvod, prečo nie sú vhodné pre terapeutické monitorovanie. Používa sa tiež priame zisťovanie patogénov na základe kultivácie, detekcie DNA pomocou PCR (Polymerázová reťazová reakcia), ale ešte nie sú súčasťou bežnej diagnostiky. Okrem toho, laboratórna diagnostika borélií nie je štandardizovaná. Jedno laboratórium môže priniesť pozitívne výsledky zatiaľ čo druhému vychádzajú negatívne. Stanovenie diagnózy na základe symptomatológie môže byť ťažké, ak  nie sú prítomné typické príznaky ochorenia. 

Stanovenie titru protilátok nie je vhodné na hodnotenie úspešnosti liečby. Úspešná liečba môže viesť k zvýšeniu protilátok. Pri diagnostike pozitívny titer protilátok svedčí o tom, že  organizmus prišiel do kontaktu s Boréliou, ale nehovorí o zvládnutí infekcie imunitným systémom.

Borrelia v imunitnom systéme

Ako väčšina  baktérií aj borélie žijú v zásade extracelulárne, avšak môžu tiež prežiť intracelulárne. Týmto spôsobom  môžu dočasne uniknúť obrannej reakcii organizmu, pretože sa stávajú neviditeľné pre imunitný systém hostiteľa. Borrélie, ktoré v aktívnej forme majú tvar špirál sa môžu zmeniť do pomerne neaktívnej guľovitej formy, ktorá je tak schopná prežiť nepriaznivé situácie ako je napríklad zvýšenie teploty, kolísanie pH a liečbu antibiotikami. Táto neaktívna guľovitá forma sa môže udržať  po dobu asi 3 týždňov. Z tohto dôvodu musí byť dĺžka antibiotickej liečby viac ako tri týždne. Schopnosťou Borrelií meniť tvar môžeme vysvetliť typický priebeh ochorenia s dlhými bezpríznakovými obdobiami. Keď sú borélie aktívne – tj. v špirálovej forme, tak sa môžu pohybovať cez tkanivo. To znamená, že sa môžu šíriť veľmi rýchlo a to aj v tkanivách s veľmi obmedzeným prekrvením. V guľovej  pomerne neaktívnej variante sa šíria pomerne rýchlo prakticky nepovšimnuté obrannými mechanizmami tela  pomocou krvného riečisťa.

Zdá sa, že borélie sú schopné meniť svoje povrchové proteíny v častých  intervaloch, takže náš obranný systém reaguje na boréliovú infekciu neskoro a pomaly. Lymská choroba je aj v súčasnej dobe stále často nesprávne diagnostikovaná ako "reumatické" ochorenie.

Liečba Lymskej boreliózy

Odstránenie kliešťov

Všeobecným pravidlom je: čím  skôr, tým lepšie. Používajú sa špeciálne pinzety na kliešte.   Použitie starých domácich prostriedkov, ako sú lepidlá alebo oleja je nevhodné. Tieto metódy môžu spôsobiť smrť kliešťa dusením pri ktorom vyzvracia infikovaný črevný obsah do rany a v tomto okamihu infekčný materiál vstupuje do krvného obehu.

Konvenčná liečba.

Podávajú sa perorálne alebo intravenózne antibiotiká, ktoré môžu do značnej miery pomôcť dočasne zničiť veľkú časť borelií, a preto po liečbe antibiotikami dochádza často k prechodnému zlepšeniu. Zriedka však dochádza k reálnej eradikácii, pretože intracelulárne borélie nie sú detekované. Zároveň dochádza k narušeniu črevnej flóry a imunitného systému.

Úspešná liečba Lymskej boreliózy sa dá zriedka dosiahnuť len pomocou jedinej liečby alebo jediným liekom. Pri akútnej infekcii je vhodná dostatočne dlhá cielená antibiotická liečba( 4-6 týždňov), ktorú je vhodné doplniť probiotickou liečbu na ochranu črevnej flóry. Ako doplnenie antibiotickej liečby je vhodná biorezonančná eliminácia borélií, homeopatické borélie v riedení C200, C400 a C1000 podľa účinnosti a podávanie extraktu koreňa bodliaka po dobu 6 mesiacov.

Pre elimináciu borélie biorezonančnou liečbou pomocou prístroja Bicom je vhodné použiť kvapku krvi a sliny z dotknutej osoby a do vstupného pohárika vložiť aj odobratého infikovaného kliešťa. Programy by mali byť vyladené na pacienta a presne testované.

Kazuistika

Prípad 1:  A.C.,68-ročný muž. Má ťažkosti s kolenami neznámeho pôvodu. Pacient bola vyšetrený ortopédom, ktorý mu odporučil fyzioterapiu. Pri vyšetrení mal zistené nasledujúce ťažkosti:

• opuch z neznámych príčin v celom kolene

• zjavné obmedzenie pohybu

• bolesti pri zaťažení

• svalové kŕče v oblasti kolien

• zmyslové poruchy v oblasti kolien.

Testovanie ukázalo pozitívne Lymské ochorenie. Potom si pacient spomenul na prisatie kliešťa asi pred 5 rokmi, ktoré mal preliečené antibiotikami. Výsledky krvných testov potvrdili podozrenie na Lymskú Boreliózu.

Pacient nechcel byť liečený antibiotikami, takže bola vykoná biorezonančná eliminačná liečba.  Po 5. terapeutickom sedení bolo zrejmé zlepšenie hybnosti a ústup bolestí pri záťaži. Súčasne aplikovaná lymfodrenáž  a fyzioterapia viedla k rýchlemu úspechu komplexnej liečby.

Prípad 2:  J.F., Muž, vo veku 30 rokov prišiel z ortopedickej ambulancie so zápalom kolenného kĺbu (Gonarthritis), kde bol liečený nesteroidnými antiflogistikami a steroidmi. Prišiel o barlách, nemôže udržať žiadnu záťaž na ľavej nohe. Sťažuje sa na silnú bolesť, masívny opuch, začervenanie a výpotok ľavého kolena. Testovaním za zistila prítomnosť borélií. Po treťom ošetrení prístrojom Bicom a eliminačnej liečbe  do týždňa  už nie sú potrebné barle a po 13 dňoch a piatom ošetrení ústup opuchu, vymiznutie bolesti a zvýšenie svalovej sily. V súčasnosti je bez príznakov a opäť sa rekreačne venuje  športu.

Prípad 3:  M.B.,Žena, vo veku 62 rokov. Pred 5 rokmi poštípaná kliešťom, kedy bola po dobu 2 týžňov preliečená antibiotikami. Pred 2 rokmi bolesti kĺbov a svalov. Zistený zvyšený titer protilátok proti Boréliam. Nasadená antibiotická liečba po dobu 3 týždňov. Obtiaže ustúpili. V súčasnosti sa znovu cíti unavená, bolesti kĺbov. Znovu zistený zvýšený titer protilátok. Doporučená antbiotická liečba, ktorú odmietla. U nás testovaním potvrdená boréliová infekcia, aplikovaná biorezonančná eliminačná liečba v dĺžke 5 týždňov. V súčasnosti sa pacientka cíti dobre, obtiaže ustúpili, pri kontrolnom sérologickom vyšetrení titer protilátok v norme, infektológ vylučuje boreliózu.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.