Liečba alergie

Pri liečbe alergie sa využívajú nasledovné terapeutické možnosti:

  • chemicko-medikamentózna terapia
  • hyposenzibilizácia (desenzibilizácia)
  • karencia alergénu (vyhýbanie sa alergénu)
  • biorezonančná liečba alergie

 

Biorezonančná liečba alergie

Úspešnosť liečby alergie pomocou biorezonančnej terapie

Úspešnosť individualizovanej liečby alergií pomocou biorezonancie je 90 až 100-percentná. Výsledky niektorých klinických štúdií viď. nižšie.

Liečba alergie u nás


Pri liečbe alergie, alergických ochorení a alergických prejavov pomocou biorezonancie dochádza takmer u všetkých pacientov v priebehu 2 - 3 sedení k ústupu alergických symptómov a podstatnému zníženiu alebo úplnému vymiznutiu nevyhnutnosti medikamentóznej liečby (antihistaminiká, kortikoidy,..), či už ide o alergie na pele, domáci prach, astmatické prejavy, potravinové alergie, apod.
Svojim klientom navrhneme vhodnú diétu, režim, a ak je to vhodné, tak aj podpornú liečbu vo forme fytoterapie. 
Pri liečbe alergického ochorenia pracujeme jednak na desenzibilizácii voči kľúčovým alegénom, ale zároveň terapeuticky pôsobíme na celý organizmus, predovšetkým na zistené patogény, oslabené orgány a orgánové systémy, teda spúšťače prehnanej alergickej reakcie, aby sme do budúcna zamedzili možnému návratu alergických reakcií, alebo vzniku nových. Najmä pri kožných alergických problémoch je nevyhnutné pôsobiť na prvotný problém - spúšťač. Podľa našich skúseností a skúseností ďalších odborníkov v oblasti biorezonancie a vôbec odborníkov celostnej medicíny je kožný problém len prejavom vnútorného problému (parazity, oslabené orgány, zaťaženie organizmu ťažkými kovmi, apod.). 

Viac o princípoch a filozofii bioreonancie sa dozviete v sekcii "Biorezonancia" na našich stránkach.

 

Klinické štúdie za účelom preukázania úspešnosti biorezonančnej terapie v liečbe alergií

Terapia alergií podľa Dr. Rummela

Na základe výsledkov terapií ošetrenia alergických ochorení pomocou biorezonancie vyvinul Dr. Rummel - lekár, ktorý dlhé roky používa biorezonanciu - metódu, ktorú možno veľmi jednoducho aplikovať a ktorá umožňuje okamžite začať ošetrenie bez testovania alergénov.

Alergie môžu hrať pri mnohých chronických ochoreniach veľmi dôležitú úlohu. Dr. Rummel štandardizoval terapiu alergií - okrem iného aj kvôli klinickému preukázaniu účinnosti biorezonančnej metódy. Vedie výskumnú spoločnosť, do ktorej patrí cca 60 terapeutov. Všetci pracujú podľa tejto metódy a zdokumentovali výsledky. Zatiaľ je k dispozícii  vyše 20.000 lekárskych správ. Táto dokumentácia dokazuje, že vďaka konceptu ošetrenie podľa Dr. Rummela pri alergických ochoreniach sú zaznamenané spoľahlivé terapeutické úspechy. Dr. Rummel vyvinul na základe svojich pozorovaní vlastný model myslenia s ohľadom na vznik alergií, ktorý potvrdil svojimi úspechmi pri terapii alergií. Po základnom ošetrení (15 terapeutických sedení po 16 min.) podľa konceptu Dr. Rummela sa u polovice pacientov dosiahne uzdravenie alebo podstatné zlepšenie. Ak po ukončení základného ošetrenia dôjde k opetovnému výskytu alergických symtómmov, tak po krátkej pauze sa zväčša pokračuje v ďalších terapeutických sedeniach, kedy u väčšiny pacientov dochádza k zlepšeniu príznakov. Samotná základná terapia vedie k zmene imunitnej odpovede organizmu, takže zasa môžu fungovať samoliečiace schopnosti tela. Zlepšovanie pokračuje aj bez ďalších terapií.

 

Klinické výsledky liečby alergických chorôb pomocou biorezonančního prístroja BICOM 2000 - Xi'an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi'an Čína

 

Od júna 2002 do januára 2004 bolo liečených 154 pacientov s alergiou vrátane alergickej dermatitídy (kožné ochorenie), rhinitídy, alergického zápalu spojiviek a astmy.

U pacientov boli vykonané testy na alergény. Následne bola vykonaná liečba a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné aj slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergickým látkami v prírode.

Tabuľka - výsledky pozorovaní a liečby pomocou BICOM 2000:

Názov choroby

 Prípadov
celkom

 Vyliečenie 

 Evidentne
 efektívne 

 Efektívne 

 Neefektívne 

Pomer
 vyliečených 

 Miera celkovej 
efektivity

Ekzém

40 34 4 2 0 85 % 95 %

Žihľavka

26 19 5 1 1 73 % 92 %

Infekčná dermatitída

18 15 1 1 1 83 % 89 %

Neurodermatitída

3 1 1 1 0 33 % 67 %

Alergická rinitída

20 16 1 2 1 80 % 85 %

Astma

56 34 5 5 2 74 % 85 %

Alergický zápal spojiviek

1 1 0 0 0 100 % 100 %

Celkom

154 120 17 12 5 78 % 89 %

 

Klinické testy vykonané na vzorke 300 detí trpiacich asmou, liečených biorezonančnou metódou Bicom

Yang Jinzhou a Zhang Li, The Asthma Research Center of Jinan Children 's Hospital

Abstrakt: Od mája do decembra 2003 Výskumné centrum astmy Detskej nemocnice Jinan nasadilo prístroj nemeckej výroby BICOM 2000 na liečbu 300 detí, ktoré trpeli astmou. Celkový pomer účinnosti dosiahol až 93,3% úspešnosť.

Predtým sa používalo mnoho metód testovania alergénov, ale väčšina z nich je bolestivá a pre deti nevhodná. Liečba desenzibilizácií nemôže byť pri týchto tradičných metódach použitá, je možné vykonať len testy. Od mája 2003 bola zavedená klinická liečba prístrojom BICOM 2000 a jej pomocou bolo liečených 300 detí s nasledujúcimi výsledkami:

1. Zdroje a metóda:

1.1. Všetky vybrané prípady boli pacienti liečení v centre pre výskum astmy, ktorým bola diagnostikovaná astma podľa 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín: 87 prípadov v porovnávacej skupine a 213 v skupine pre pozorovanie. Z týchto 300 prípadov bolo 197 chlapcov a 103 dievčat, vekové rozmedzie od 2 rokov a 3 mesiacov až do 15 rokov.

Porovnávacia skupina:

Pacienti v tejto skupine boli liečení pomocou terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), boli im podávané antialergické lieky a hormóny intravenózne.

Skupina pozorovania:

7-10 dní po ukončení užívania antialergických liekov a hormónov bola použitá metóda desenzibilizácie prístrojom Bicom, hormóny boli používané v typickom rozsahu bez podávania antialergických liekov.

1.2. Metóda:

1.2.1. Test s alergénmi:

So 491 vzorkami alergénov v databáze prístroja BICOM boli vykonané testy na 20 akupunktúrnych bodoch na prstoch oboch rúk pacienta pomocou infračerveného prijímača. Pokiaľ to bolo možné, na testovanie boli prinesené alergény, na ktorý bol daný pacient pravdepodobne alergický.

1.2.2. Biorezonančná terapia:

213 pacientom bola vykonaná desenzibilizácia prístrojom BICOM. Do informačného pohárika bola daná vzorka malého množstvo slín alebo kvapka krvi. Bola vykonaná základná a následná liečba, prv než bola umiestnená vzorka alergénu do informačného pohárika pre terapiu. Zakaždým bola použitá biorezonančná metóda na jeden alebo dva hlavné alergény po dobu 20-30 minút, raz týždenne. Ak boli pacienti vo vážnom stave a v prechodnom období, bola biorezonančná terapie vykonávaná raz za 3 dni. Terapia sa neukončila, kým boli nachádzané akékoľvek vzorky, na ktoré bol pacient alergický. Pacienti zvyčajne potrebovali 7-10 terapií. Čím dlhšie sa alergia prejavovala u pacienta v minulosti, tým viac aplikácií bolo treba.

2. Kritériá pre posúdenie liečebného efektu:

Zjavne Efektívne:

Príznaky ako kašeľ, sipot, zvuky astmatického dýchanie, svrbenie nosa, kýchanie a začervenanie nosa úplne zmizli. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Efektívny:

Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa boli značne zmiernené - o 2/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Zlepšenie:

Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa sú zmiernené o 1/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.

Neefektívne:

Po terapii nebolo zistené zjavné zlepšenie astmatických a alergických príznakov.

3. Klinické výsledky je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke:

 Efektivita
 terapie 

 Sledovaná
skupina 

 Porovnávacia
skupina 
Zjavne efektívna

112 - 52.5%

37 - 42.5%

Efektívna

70 - 32.8%

17 - 19.5%

Zlepšenie

17 - 7.9%

12 - 13.8%

Neefektívna

14 - 6.6%

21 - 24.1%

Celková efektivita 

93.3%

75.8%

Poznámka: Celková efektivita zahŕňa prípady zjavne efektívna, efektívna a zlepšenie.

Vyššie uvedená tabuľka ukazuje, že u 52,5% z 213 detí trpiacich alergickou astmou, liečených prístrojom Bicom, zmizli príznaky ako kašeľ, sipot a zvuky astmatického dýchanie. Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa, zmizli tiež. V polročný lehote sa príznaky znovu neobjavili.

U ďalších 32,8% pacientov boli alergické príznaky ako svrbenie a začervenanie nosa, kýchanie, značne zmiernené, a to cca na tretinu. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

U 7,9% pacientov boli príznaky zmiernené na dve tretiny. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.

Len u 6,6% sa stále objavujú príznaky bez zjavného zlepšenia.

Celková miera efektivity je 93.3%, tj o 17.5% vyššia, než v porovnávacej skupine (75,8%).

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.