Biorezonancia

Pri liečbe akútnych ochorení dokáže bežná medicína veľkolepé veci. Liečba chronických ochorení sa vyvíja väčšinou zložitejšie a mnohí pacienti s ňou nie sú spokojní. Toto je oblasť, v ktorej je potreba riešenia viac než naliehavá. Biorezonančná metóda je špeciálny diagnostický a terapeutický postup, s ktorým sa medicína dala novou, smer určujúcou cestou. Vďaka biorezonančným prístrojom môžu byť v mnohých prípadoch zistené a liečené skutočné a často skryté príčiny ochorení.

Pôvod chronických chorôb - "keď sud pretečie"

Žijeme vo veľkom blahobyte: množstvo technických prístrojov, neuveriteľne rýchle dopravné a komunikačné prostriedky, neprehliadnuteľný počet chemických látok a veľké množstvo hotových potravín uľahčujú náš všedný deň. Čím viac tieto možnosti využívame, tým viac za ne platíme vysokú daň.

biorezonancia-sud

Na dnešného človeka pôsobia mnohé záťaže: chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, radiačná záťaž, množstvo chemických látok, používanie medikamentov v chove zvierat atď. Tieto záťaže zapríčinia u mnohých pacientov, že "sud pretečie". To sa prejavuje v rôznych formách. Od nejasných porúch duševného stavu, chronickej únavy, až k závažným telesným poruchám. Je zaujímavé, že základom chronických ochorení je väčšinou viac záťaží. Často u pacientov s rovnakými ťažkosťami možno zistiť úplne odlišné príčiny.

Biorezonancia (biofyzikálna rovina) ponúka možnosť testovania týchto záťaží, čo nie je laboratórne (biochemická úroveň) často možné. 

Telo disponuje obrovskými vlastnými silami k zotaveniu. Telo má fenomenálny regulačný systém, s pomocou ktorého môžu byť znovu a znovu vyrovnané negatívne pôsobiace vplyvy. Keď však na telo pôsobia príliš silné záťaže, alebo ich je príliš veľké množstvo a pôsobia dlhšiu dobu, môže sa stať, že regulačná schopnosť, ako aj sily k zotaveniu tela sú brzdené alebo dokonca blokované.

Ako funguje biorezonancia

Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú svoje špecifické frekvencie. Frekvenčné spektrum u zdravého človeka je iné ako u človeka chorého. Pokiaľ telo ovplyvňujú rušivé elemety, je vystavené choroboplodným zárodkom, dlhodobému stresu a pod., môže dôjsť k poruche komunikácie na vnútrobunkovej a medzibunkovej úrovni. Dochádza k narušeniu autoregulačného systému, zníženiu imunity a vzniku ochorení.

Každá choroba je vyvolaná poruchou informácie na medzibunkovej úrovni (bioinformácia), čo vyvolá zmenu bioinformačných frekvencií.

Biorezonančné prístroje Bicom a Imago

Biorezonančné prístroje BICOM OPTIMA  a SENSITIV IMAGO 500 merajú bioenergetické frekvencie jednotlivých orgánov a tkanív ľudského tela. Ich odchýlky od normálu súvisia s poruchami činnosti príslušných orgánov a tkaniva v ľudskom organizme. Vďaka porovnaniu zosnímaných frekvencií s frekvenciami uloženými v rozsiahlej databáze odhalí biorezonančný prístroj rušivé vlnenie. Biorezonančný prístroj jednak dokáže vykonať diagnostiku a vyhodnotiť problém v organizme, ale zároveň dokáže vykonať liečbu. Pri liečbe prístroj upravuje rušiace biorezonančné frekvencie a ako harmonizované a posilnené vracie späť do organizmu. Týmto dokáže obnoviť správny bioenergetický tok medzi orgánmi navzájom ako aj medzi orgánmi a mozgom ako hlavným koordinátorom všetkých procesov, ktoré sa odohrávajú v organizme. Pod týmto vplyvom dochádza k zásadnej úprave regulačného systému a tým aj k zlepšeniu stavu pacienta.

Hrubo povedané, vlastné vlnenie tela prístroj sníma, odfiltruje patologické vlnenie od prospešného, po eliminácii patologického posilnené prospešné vlnenie vracia späť do pacientovho tela. 

Možnosti biorezonančnej liečby 

Biorezonančná terapia je bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Je mimoriadne účinná pri odvykaní od fajčenia, liečbe alergie, astmy, poruchách imunity, bolestiach chrbta, kĺbov, funkčných orgánových poruchách, rôznych chronických zdravotných problémoch, pri detoxikácii organizmu, odstraňovaní vírusov, baktérií a parazitov z organizmu, a v mnohých ďalších prípadoch. Nepodceňujme samoliečiteľské schopnosti vlastného organizmu a vytvorme mu na to podmienky. Úspešne 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.