Pozor na E-čka

Podľa štúdie publikovanej v najprestížnejšom multidisciplinárnom prírodovednom časopise Nature prídavné konzervanty a emulgátory, tzv. E-čka sú pravdepodobne jedným zo spúšťačov metabolických porúch a obezity.

ecka v potravinach

Podľa výskumu umelé konzervanty a emulgátory používané v potravinárstve môžu zvyšovať riziko zápalových črevných ochorení a metabolických porúch.

Emulgátory používané v potravinárstve sú podľa regulačných orgánov schvaľujúcich povolené prísady a povolené množstvo prísad v potravinách „vo všeobecnosti považované za bezpečné“ pretože nebola dosiaľ dokázaná priama súvislosť so zvýšením vzniku rakoviny a toxicity u cicavcov.

Imunológ Andrew Gewirtz z Georgia State University počas výskumu pridal do stravy jednej skupiny myší dva bežne používané emulgátory E466 a E433. Pridanie týchto emulgátorov do stravy ovplyvnilo zdravie myší, stali sa obézne a trpeli na metabolické poruchy, ako napr. intolerancia glukózy. Výskumníci spozorovali negatívne zdravotné účinky už pri koncentácii emulgátorov v strave na úrovni jednej desatiny z hodnoty povolenej americkou potravinovou agentúrou (FDA). Výskumníci zistili významné rozdiely v črevnej flóre myší, ktorým boli podávané emulgátory, od zdravých myší.

Minulý rok bola takisto uverejnená štúdia v časopise Nature výskumníkov Weizmannovho inštitútu zistili, že umelé sladidlá ako sacharín môžu spôsobovať metabolické poruchy ako obezitu a diabetes zmenou zloženia črevnej mikroflóry u myší, ako aj u ľudí.

Konzumácia prídavných  potravinárskych látok samozrejme nie je jediným spúšťacím faktorom vzniku metabolických porúch.

Originálny článok: Nature 2015

http://www.nature.com/news/food-preservatives-linked-to-obesity-and-gut-disease-1.16984