liečba alergie, odvykanie od fajčenia, komplexná diagnostika, celostná medicína, biorezonancia, detoxikácia organizmu, tradičná orientálna medicína, akupunktúra

komplexná diagnostika organizmukomplexná diagnostika organizmu

Altemeda v Prešove ponúka svojim klientom komplexnú biorezonančnú diagnostiku celého tela, vďaka čomu je možné odhaliť a skúmať súčasné známe ako aj skryté problémy.

 alergiaalergie

Mimoriadne úspešná je naša metodika pri liečbe alergií predovšetkým sennej nádchy a potravinových intolerancií a alergií, ako aj pri rozvinutých astmatických prejavoch.

prestať fajčiťodvykanie od fajčenia

Pri terapii závislosti od nikotínu je biorezonančná terapia BICOM používaná v našom centre v súčasnosti pravdepodobne najúspešnejšia metóda odvykania od fajčenia. Prax ukazuje 80%-nú úspešnosť. 

celostná medicína liečba a celostná medicína

Celostný prístup diagnostiky a liečby

Dlhodobým pôsobením záťaží dochádza k rôznym poruchám v organizme človeka, ktoré sa u každého jednotlivca prejavujú iným spôsobom. U niekoho môže dôjsť k nejasným poruchám organizmu, u iného cez chronickú únavu až k závažným telesným problémom.

Na nasledujúcich stránkach by sme Vás chceli informovať o pozadí porúch zdravia a predstaviť Vám nami používané metódy diagnostiky a liečby.

Podstata našej práce spočíva vo využívaní najmodernejších prístrojov a terapeutických postupov biorezonančnej medicíny, akupunktúry, ako aj vo využívaní podporných doplnkov tejto liečby, či už ide o bachovu kvetovú terapiu, fytoterapiu, a dietetické odporúčania.

Diagnostika a terapia nášho centra je postavená na využívaní poznatkov modernej západnej medicíny, biorezonancie, ako aj tradičnej orientálnej medicíny. Takáto kombinácia ponúka šancu hľadať a liečiť aj skryté a doteraz neobjavené pôvodné príčiny zdravotných problémov. Tak ako iné formy celostnej medicíny aj my sa na človeka pozeráme ako na celok a zdravotný problém neliečime jednotlivo ale v súvislosti s celým telom. Choroba je len príznak nerovnováhy v organizme, dôležité je nájsť a zamerať sa na príčiny zdravotných problémov.

Zľava MUDr. Peter Bandura, Mr. Olivier Berth (školiteľ v rámci štúdia Tradičnej vietnamskej medicíny na École de Médecines Traditionnelles Orientales) a Peter Bandura ml.

Počas praktickej stáže tradičnej medicíny a akupunktúry vo Vietname s Dr. Le Hounom.

detoxikácia organizmu, altemeda - centrum alternatívnej medicínydetoxikácia organizmu od patogénov

Naša metodika umožňuje komplexnú, presnú a rýchlu analýzu organizmu z pohľadu zaťaženia patogénmi - parazitmi, baktériami, vírusmi, vrátane pohlavne prenosných a exotických druhov. Rýchle, spoľahlivé odstránenie okrem iného Helicobacter pylori, Chlamýdií, črevných parazitov bez antibiotík a vedľajších účinkov. Odstránenie ťažkých kovov z tela, chemických látok, detoxikácia organizmu a detoxikácia životne dôležitých orgánov, a iné.